OVER ONS

“Ik herinner mij het moment dat ik geraakt werd door de documentaire Style Wars als de dag van gisteren. Daar zat ik dan als jochie van 13 volledig gebiologeerd te kijken naar een geweldig epos over de graffiti scene in New York. Na het zien van deze documentaire ben ik besmet met het graffitivirus en dit virus is tot de dag van vandaag door mijn bloed blijven stromen. Mijn passie voor graffiti is de basis voor Kings of Colors. Graffiti wordt meer en meer geaccepteerd en steeds populairder. Het heeft het rauwe, authentieke van de straat; dat spreekt mensen aan. Een graffitiwand leeft, je voelt dat er met passie aan is gewerkt. Met het oprichten van Kings of Colors is voor mij een jongensdroom in vervulling gegaan. Er gebeurt zoveel moois op straat, dat wil ik graag met iedereen delen. Met Kings of Colors wil ik liefhebbers en buitenstaanders graag welkom heten in de wereld van Urban Art en Culture”.

Jan-Henk van Ieperen

I remember the moment I was struck by the documentary Style Wars like yesterday. I sat there, 13 years of age, watching a epic story about the graffiti scene in New York. After watching this documentary, I was infected with the graffiti virus and this virus continued to flow through my blood to this day. My passion for graffiti is the basis for  Kings of Colors. Graffiti is more and more accepted and increasingly popular. It has the raw, authenticity of the streets that appeals to people. A graffiti wall is alive, you feel that it has been worked on with passion. A boy’s dream came true with the founding of Kings of Colors. So many beautiful things happen on the street, I want to share that with everyone. With Kings of Colors, I would like to welcome enthusiasts and outsiders to the world of Urban Art and Culture”.

Jan-Henk van Ieperen