Op een steenworp afstand van de Tramkade met de beschilderde graansilo’s ligt het pand van de Grasso wat sinds 18 mei jl. verfraaid is met een grote kleurrijke muurschildering. De uitvoering van dit gigantische kunstwerk was in handen van Kings of Colors. Voor het ontwerp tekenden drie studenten van de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost.

In de muurschildering zijn karakteristieke eigenschappen van het pand te zien, zoals het glas-in-lood. Daarnaast zijn ook de verschillende logo’s erin verwerkt die Grasso in de loop van de tijd heeft gehad. Het bedrijf is in 1858 opgericht en verwierf landelijke bekendheid met de vervaardiging van machines voor de margarine-industrie. Later is dat overgegaan in de productie van koelmachines en compressoren. Het ontwerp van de muurschildering is gemaakt met actuele digitale technieken. Die nieuwe technieken worden nu gecombineerd met de klassieke graffitikunst. En staat daarmee symbool voor de toekomst van het terrein waar het ook draait om verbinding, samenwerking en innovatie.

Dit is het chronologische verhaal van het Grasso-gebouw, dat stamt uit 1913. Als je van links naar rechts kijkt, zie je een complete tijdslijn met typische eigenschappen voorbijkomen, met inbegrip van de diverse logo’s die aan het bedrijf hebben toebehoord. Van een authentieke draaibank met tandwielen, een draadtelefoon, een koelmachine, een laptop tot een grafische voorstelling met bits en bites en uiteraard een mobiele telefoon. De verbinding, samenwerking en innovatie vormen de rode draad.” aldus Ivy Kneppers samen met Annelie Martens en Floor Rebbers verantwoordelijk voor het ontwerp.

Van dit kunstwerk word je niet alleen blij, het is ook inspirerend. De rode draad past perfect bij dit ontwikkelingsgebied. De renovatie van het Grasso-gebouw is de eerste stap. Later komt het EKP Noord aan de beurt, samen met onder meer de bouw van de beoogde woontorens en een nieuwe kunstacademie. De dynamiek zal ervan afspatten, let maar op!“, vult wethouder Jan Hoskam aan.

Fotocredits: Marcel Kouwenberg – Chris Korsten – MotionVictim – Gerard Monté

A stone’s throw from the Tramkade with the painted grain silos is the Grasso’s building, which has been decorated with a large colorful wall painting since May 18. Kings of Colors executed this gigantic work of art. Three students from the Academy of Art and Design signed St. Joost for the design.

The mural shows characteristic properties of the building, such as the stained glass. In addition, the various logos that Grasso has had over time have also been incorporated. The company was founded in 1858 and gained national fame with the manufacture of machines for the margarine industry. Later on that was transferred to the production of chillers and compressors. The design of the mural is made with current digital techniques. Those new techniques are now combined with the classic graffiti art. And thus symbolizes the future of the site where it also revolves around connection, cooperation and innovation.

This is the chronological story of the Grasso building, which dates from 1913. If you look from left to right, you will see a complete timeline with typical features, including the various logos that belonged to the company. Authentic lathe with gears, a wire telephone, a cooling machine, a laptop to a graphic representation with bits and bites and of course a mobile phone. The connection, cooperation and innovation are the common thread”, thus Ivy Kneppers together with Annelie Martens en  Floor Rebbers responsible for designing the mural.

This artwork not only makes you happy, it is also inspiring. The common thread fits perfectly with this area of development. The renovation of the Grasso building is the first step. Later it will be the turn of the EKP Noord, together with the construction of the intended residential towers and a new art academy. The dynamics will start, mind you!“, adds Alderman Jan Hoskam.