KW1C - Kings of Colors

Op donderdag 6 december 2018 vond de aftrap plaats van de samenwerking tussen Kings of Colors en het Koning Willem I College. Op 14, 15 en 16 juni 2019 is de lustrumeditie van het Kings of Colors Festival op de Tramkade in ‘s-Hertogenbosch. Studenten van het Evenementenbureau van het Koning Willem I College nemen de organisatie mede voor hun rekening. Het KWIC school heeft veel verschillende opleidingen. Van techniek tot theater: de studenten van het college kunnen ons op veel manieren helpen. Op vrijdag 14 juni mogen de studenten hun eigen area hosten. De invulling voor wat er die dag in de area gebeurd wordt dus geheel overgelaten aan het evenementenbureau. Voor de studenten een kans om hun creativiteit te laten zien en neer te zetten wat past in de stijl van het festival en de gasten vermaakt. Mooi dat we op deze manier iets voor elkaar kunnen betekenen. Deze samenwerking onderstreept onze rol als platform.

logo kw1c (1)