Inspraak Ontmoeten en Informeren gemeente ‘s-Hertogenbosch

By 3 november 2018Projecten

Maandag 22 oktober jl. hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over onze plannen. Wij hebben volop ambities. En, het goede nieuws is: dit stadsbestuur ook! In het bestuursakkoord is vastgelegd dat er meer ruimte komt voor de Urban scene. Onze inspraak is hieronder te lezen.

“U kent Kings of Colors waarschijnlijk van de silo’s op de Tramkade. U zag zojuist een impressie van ander werk van ons: afgelopen zomer hebben wij het voormalige PTT-gebouwtje aan Treurenburg in een kleurrijk jasje gegoten. Daarmee kunnen we ongewenste graffiti tegengaan en maken we de stad interessanter en uitdagender. En, misschien nog wel belangrijker: we zorgen voor nieuwe en bijzondere samenwerkingsverbanden. In dit geval is de muurschildering gemaakt in samenspraak met de band West Virginian Railroad, van wie het voormalige PTT-pandje is.

Wij zien veel meer mogelijkheden om de stad – in samenwerking met onze inwoners en instellingen –  mooier en kleurrijker te maken. Bijvoorbeeld door een muurschildering te maken in een grauwe fietstunnel of door samen met inwoners een minder fraai stukje van hun buurt of wijk op te knappen. Daardoor kunnen we ook een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in onze stad en uitgroeien tot een Street Art stad die ook voor bezoekers van buiten interessant is.

Wij hebben volop ambities. En het goede nieuws is: dit stadsbestuur ook! Wij waren enorm blij in het bestuursakkoord te mogen lezen dat er meer ruimte komt voor de Urban scene in deze stad. Tot nu toe is het niet alleen bij mooie woorden gebleven. Het voormalige PTT-gebouwtje aan Treurenburg hebben wij met ondersteuning van de gemeente ’s-Hertogenbosch en – met wethouder Mike van der Geld in eigen persoon – mogen opknappen. En er is nog meer in het verschiet. In samenwerking met Zuidlijn, Zayaz en het Noord Brabants Museum starten wij binnenkort met het maken van een op Van Gogh geïnspireerde mural in de Sint Lucasstraat. Verder zijn wij met diverse partijen in gesprek om bijvoorbeeld te komen tot crossovers tussen Street Art en museale kunst.

Daarnaast hebben wij recent onze aanvraag Landelijk Onderscheidend mogen toelichten en ook de vijfde editie van het Kings of Colors Festival op 14, 15 en 16 juni 2019 wordt ondersteund door gemeente ’s-Hertogenbosch. En, daarmee zijn we er nog niet: we hebben ook een aanvraag ingediend en een pitch mogen doen bij Kunstloc Brabant. Afgelopen week bleek dat ook deze aanvraag is gehonoreerd. Ik vertel u nu in kort bestek wat de stand van zaken is. Er is veel meer te vertellen over onze club, die inmiddels is uitgebreid met een enthousiast bestuur. Wij zijn dus op de goede weg. Wij staan hier dan ook niet om ons beklag te doen. Wij staan hier met trots en tevredenheid. Wij willen u en de wethouder in het bijzonder danken voor uw steun tot nu toe. Wij gaan graag met u in gesprek over onze verdere plannen. En wij hopen ook in de toekomst samen met u te kunnen werken aan een stad die met gevelkunst mooier, uitdagender en inspirerender wordt en vooral onze inwoners verbindt”.