Graffiti workshops

Voor wie zich creatief wil uiten en op zoek is naar een onvergetelijke en inspirerende ervaring, verzorgt Kings of Colors graffiti workshops. Bij onze educatieve graffiti workshops staat de “Each One, Teach One” gedachte centraal. De beleving van straatkunst is de basis, waarbij ruimte is voor alle niveaus en alle leeftijden. Het voornaamste doel is leveren van een structurele bijdrage aan de Urban cultuurbeleving van jong en oud met aandacht voor culturele achtergronden, verdieping, talentontwikkeling, kennisdeling en samenwerking. Deelnemers blij maken door ze met elkaar in contact te brengen via creatieve workshops en gevoed door enthousiasme, vanuit hun eigen kracht het creatieve proces van het maken van een eigen kunstwerk laten ervaren. Uiteraard mogen de kunstwerken na afloop ee naar huis genomen worden.