Graffiti spuitplek Hazelaar definitief gesloten

By 15 juni 2017Nieuwsbericht

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft besloten om de graffiti spuitplek achter sporthal Hazelaar op te heffen. Dit besluit is genomen vanwege het incident op 12 april toen hulpdiensten zijn opgeroepen omdat jonge sporters in de sporthal onwel geworden zijn. Op de spuitplek werd op dat moment door vier graffitikunstenaars een muurschildering gemaakt waardoor een link werd getrokken met het onwel worden van jonge sporters. Uit het nieuwsbericht op de website van het Brabants Dagblad blijkt dat de brandweer metingen heeft verricht, maar verder niets heeft kunnen vinden. Er kan dus niet per definitie van uitgegaan worden dat dampen van spuitbussen de oorzaak zijn, maar een dergelijk incident moet in de toekomst wel voorkomen worden. De gemeente heeft daaruit de conclusie getrokken dat de graffiti spuitplek niet samengaat met de sporthal en daarom opgeheven wordt.  Inmiddels zijn er informatieborden geplaatst, tijdelijk hekken geplaatst en zal de wand een egale kleur krijgen.

Vanuit de wijkraad, waar de sporthal lag, is ook aangegeven dat men het heel jammer vindt dat de plek verdwijnt en denkt men met ons mee. Gelukkig ziet de gemeente Urban Art wel als een kunstdisciplines die de stad kan verfraaien. In het cultuurbeleid wordt er dan ook ruimte gegeven aan initiatieven en energie uit de gemeente zelf. Het college heeft aangegeven dat ze in ieder geval twee graffiti spuitplekken willen en Kings of Colors is inmiddels in een adviserend rol betrokken bij gesprekken met o.a. de afdelingen maatschappelijk vastgoed en openbare ruimte over het vinden van een nieuwe creatieve broedplaats. Het eerste resultaat van deze gesprekken is de recent geopende Hall of Fame “De Bunker” bij de voetgangerstunnels onder de Victorialaan nabij stadion de Vliert.

Nieuwe graffiti spuitplek

Samen met de gemeente streven wij ernaar om een nieuwe graffiti spuitplek beschikbaar te stellen voor graffiti kunstenaars. Hebt u ideeën voor een nieuwe plek? Laat het weten via realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl of janhenk@kingsofcolors.com. De ideeën worden meegenomen in de zoektocht naar een geschikte locatie.

Leave a Reply